Nevşehir Harita Mühendislik

Hali Hazır Harita Yapımı

Haritası yapılacak alan içinde kalan yeryüzü topoğrafyasının ve her türlü objenin kanun ve yönetmelikler hükmünde ölçülmesi ve kağıt üzerinde gösterilmesi işlemidir.

Konum Belirleme

Parselin, herhangi bir ölçme işlemi yapmadan paftası ile vaziyet ve bağımsız bölüm planındaki şekil ve ölçü değerlerinden faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterilmesidir.

Sınırlandırma Haritaları

Tapuda kayıtlı olup da henüz kadastrosu yapılmamış alanlardaki taşınmaz malların sınırlarını belirlemek amacıyla yapılan haritalandırma işlemidir.

Güzergah Haritaları

Genel anlamda, yolun geçmesi zorunlu olan noktalarını birbirine bağlayan seçenekler arasında en uygun olanı bulmak için yapılan haritalandırma işlemidir.

Röperli Kroki

Ada veya parsellerin yeri değişmeyen sabit tesislere bağlı olarak zeminden alınan ölçülerinin yazılı olduğu krokidir.

Plankote & Kübaj(Hafriyat) Hesapları

Parsel bazında ya da belirli bir alan üzerinde sabit bir noktaya bağlanarak ya da belirli aralıklarla arazi kotlarını alıp, farklı ölçekte çizilip hazırlanması; kazı ve dolgu işlemlerinin sayısal olarak hacminin belirlenmesi işlemidir.